Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 2 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 22 2022-August 2 2022

 • Ad scheduling

  July 21 2022

 • Ad Impressions

  1.1M

 • Days

  11Days

 • Popularity

  764

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 22 2022-August 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần!

  Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần!

  Đặt ngay

  529.6K

  Ad Impressions

  11

  Days

  410

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Trải nghiệm ngay

  48.3K

  Ad Impressions

  8

  Days

  54

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 28 2022-August 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  5 phút tăng đến Lv200, đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  5 phút tăng đến Lv200, đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Chơi trò chơi

  533.1K

  Ad Impressions

  6

  Days

  163

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 29 2022-August 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Xem thêm

  46.5K

  Ad Impressions

  5

  Days

  137

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB 46.5K 2
Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! 529.6K 1
5 phút tăng đến Lv200, đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 5 phút tăng đến Lv200, đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 533.1K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 1 2022 1.1M 719
July 31 2022 1M 658
July 30 2022 995.9K 615
July 29 2022 886.1K 550
July 28 2022 779.2K 499
July 27 2022 676.3K 355
July 26 2022 242.8K 198
July 25 2022 173.3K 151
July 24 2022 117.4K 105
July 23 2022 79.5K 81
July 22 2022 37.3K 45

Ad Schedule

 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free
 • Other content you may also be interested in

 • Pipaids shows you all the advertising data about Tru Thiên Quyết tiktok ads includeding their tiktok advertising examples also contain: tik tok advertising text/copy, tik tok ads cost, advertising on tik tok, tik tok Ad Schedule, etc.

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once