Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: October 4 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 26 2022-October 4 2022

 • Ad scheduling

  July 26 2022

 • Ad Impressions

  7M

 • Days

  33Days

 • Popularity

  17.2K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Tải về

  858K

  Ad Impressions

  26

  Days

  3.2K

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Trải nghiệm ngay

  71.2K

  Ad Impressions

  10

  Days

  45

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Experience now

  766

  Ad Impressions

  3

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 27 2022-August 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do!

  hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do!

  Learn more

  19.4K

  Ad Impressions

  9

  Days

  61

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do! hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do! 29 15
Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Đừng bỏ lỡ! Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 376 12
Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB 211 9
treo máy 1 đêm, thần trang rơi tự do! treo máy 1 đêm, thần trang rơi tự do! 119 7
nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! 68 5

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 1 2022 2.5M 10.1K
August 26 2022 4.5M 11.2K
August 25 2022 6M 13.5K
August 24 2022 5.6M 12.8K
August 23 2022 6.1M 15.1K
August 22 2022 4.3M 9.7K
August 21 2022 4.7M 10.7K
August 20 2022 4.7M 10.7K
August 19 2022 5.1M 12.7K
August 18 2022 4.7M 11.2K
August 17 2022 4.1M 9.9K
August 16 2022 4M 8.9K
August 15 2022 3.7M 8.3K
August 14 2022 3.4M 7.9K
August 13 2022 3M 7.6K
August 12 2022 2.8M 7.1K
August 11 2022 2.6M 6.7K
August 10 2022 2.3M 6.3K
August 9 2022 2.2M 6K
August 8 2022 1.8M 5.6K
August 7 2022 1.7M 5.3K
August 6 2022 1.6M 4.7K
August 5 2022 1.4M 4.2K
August 4 2022 1.3M 3.9K
August 3 2022 1M 3.1K
August 2 2022 1M 2.7K
August 1 2022 902.7K 2.3K
July 31 2022 713.1K 1.7K
July 30 2022 524.2K 1.2K
July 29 2022 375.1K 857
July 28 2022 241.7K 594
July 27 2022 116.9K 239
July 26 2022 20.5K 53

Ad Schedule

 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free