Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 26 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 16 2022-August 26 2022

 • Ad scheduling

  August 15 2022

 • Ad Impressions

  1.2M

 • Days

  6Days

 • Popularity

  1.6K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 16 2022-August 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Đăng ký

  3

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 16 2022-August 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Trải nghiệm ngay

  35

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 21 2022-August 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được!

  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được!

  Đăng ký

  2.8K

  Ad Impressions

  3

  Days

  7

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 22 2022-August 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Đặt ngay

  82K

  Ad Impressions

  4

  Days

  121

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân! Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân! 35 6
Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được! Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được! 89 5
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 50 5
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! 532 5
Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S! Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S! 3 2

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 25 2022 1.2M 1.6K
August 24 2022 955.9K 1.3K
August 23 2022 358.2K 506
August 22 2022 21.4K 41
August 21 2022 1.6K 3
August 16 2022 38 0

Ad Schedule

 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free