Yêu Linh Giới tiktok ads

Updated on: July 11 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 26 2022-July 11 2022

 • Ad scheduling

  May 26 2022

 • Ad Impressions

  179.4K

 • Days

  39Days

 • Popularity

  128

Yêu Linh Giới tiktok ads cost: cpm $3

Yêu Linh Giới ads post on tiktok:

 • Yêu Linh Giới

  Yêu Linh Giới

  collect
  May 26 2022-June 12 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Bộ code VIP: KIEM LINH - YEULINH - CODE500K

  Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Bộ code VIP: KIEM LINH - YEULINH - CODE500K

  Tải về

  13.2K

  Ad Impressions

  6

  Days

  11

  Popularity

 • Yêu Linh Giới

  Yêu Linh Giới

  collect
  May 26 2022-June 13 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Tải về

  35.6K

  Ad Impressions

  11

  Days

  42

  Popularity

 • Yêu Linh Giới

  Yêu Linh Giới

  collect
  June 10 2022-June 14 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Tải về

  37K

  Ad Impressions

  4

  Days

  22

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Yêu Linh Giới

  Yêu Linh Giới

  collect
  June 11 2022-June 13 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH

  Tải về

  13.3K

  Ad Impressions

  2

  Days

  14

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Yêu Linh Giới tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH Farm quái rớt KNB, cày chay Free VIP 5, bang hội đông vui. Tặng anh em code VIP giới hạn: YEULINH 35.6K 6
Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Bộ code VIP: KIEM LINH - YEULINH - CODE500K Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Bộ code VIP: KIEM LINH - YEULINH - CODE500K 13.2K 3
Tuyệt đỉnh tiên hiệp không cần nạp. Nhận quà nhận mỗi ngày. Nhập ngay code VIP: CODE500K Tuyệt đỉnh tiên hiệp không cần nạp. Nhận quà nhận mỗi ngày. Nhập ngay code VIP: CODE500K 3.1K 3

Yêu Linh Giới tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 11 2022 69.9K 30
July 10 2022 69.9K 30
July 9 2022 65.9K 29
July 8 2022 42.1K 14
July 7 2022 61.6K 28
July 6 2022 39.1K 13
July 5 2022 57.9K 24
July 4 2022 54.2K 24
July 3 2022 51.4K 24
July 2 2022 2.1K 0
July 1 2022 52.4K 26
June 30 2022 2K 0
June 29 2022 3.5K 1
June 28 2022 36.9K 17
June 27 2022 20.7K 5
June 26 2022 16.4K 3
June 24 2022 12.5K 3
June 23 2022 10.6K 1
June 22 2022 8.7K 1
June 21 2022 7.8K 0
June 20 2022 6.1K 0
June 19 2022 5.3K 0
June 18 2022 3.1K 0
June 17 2022 2K 0
June 16 2022 1.4K 0
June 14 2022 37K 22
June 13 2022 87.3K 82
June 12 2022 49.7K 36
June 11 2022 47.1K 53
June 10 2022 44.7K 30
June 7 2022 34K 39
June 4 2022 33.2K 38
June 2 2022 32.5K 37
May 31 2022 31.6K 35
May 30 2022 42.7K 45
May 29 2022 27.7K 31
May 28 2022 28.5K 30
May 27 2022 18K 20
May 26 2022 10.6K 15

Ad Schedule

 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022

Is Yêu Linh Giới tiktok ads data not updated enough? No more and updated Yêu Linh Giới tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free