Ys 6 Mobile VNG tiktok ads

Updated on: July 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 5 2022-July 1 2022

 • Ad scheduling

  May 5 2022

 • Ad Impressions

  815.4K

 • Days

  14Days

 • Popularity

  2.5K

Ys 6 Mobile VNG tiktok ads cost: cpm $3

Ys 6 Mobile VNG ads post on tiktok:

 • Ys 6 Mobile VNG

  Ys 6 Mobile VNG

  collect
  May 5 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Cài đặt ngay

  19.7K

  Ad Impressions

  6

  Days

  27

  Popularity

 • Ys 6 Mobile VNG

  Ys 6 Mobile VNG

  collect
  May 5 2022-May 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Cài đặt ngay

  22.2K

  Ad Impressions

  4

  Days

  35

  Popularity

 • Ys 6 Mobile VNG

  Ys 6 Mobile VNG

  collect
  May 5 2022-June 21 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Cài đặt ngay

  106.2K

  Ad Impressions

  7

  Days

  245

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Ys 6 Mobile VNG

  Ys 6 Mobile VNG

  collect
  May 6 2022-May 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn!

  Cài đặt ngay

  251.1K

  Ad Impressions

  4

  Days

  1.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ys 6 Mobile VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn! Ra mắt 06/05 - Tải Ys 6 ngay có Hoàng Yến Chibi, Lê Bống và Momo đợi bạn! 22.2K 5
Mùa xuân sang có SAKURA - Mùa hạ sang có SAMURAI :P Hóng đến 20/06/22 cùng Olha nào #Ys6 #Ys6M #Ys6MVNG #VNGGames #Samurai Mùa xuân sang có SAKURA - Mùa hạ sang có SAMURAI :P Hóng đến 20/06/22 cùng Olha nào #Ys6 #Ys6M #Ys6MVNG #VNGGames #Samurai 47.4K 1
Game nhẹ tựa lông hồng, tải hỏa tốc chỉ 1 phút, vào Ys 6 Mobile VNG ngay nào #Ys6 #Ys6M #Ys6MVNG #JRPG Game nhẹ tựa lông hồng, tải hỏa tốc chỉ 1 phút, vào Ys 6 Mobile VNG ngay nào #Ys6 #Ys6M #Ys6MVNG #JRPG 2K 1
Top cưa đổ crush mê anime :P Top 1: Rủ crush cùng phiêu lưu tại Ys 6 Mobile VNG #Ys6 #Ys6 #Ys6MVNG #anime Top cưa đổ crush mê anime :P Top 1: Rủ crush cùng phiêu lưu tại Ys 6 Mobile VNG #Ys6 #Ys6 #Ys6MVNG #anime 7.2K 1

Ys 6 Mobile VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 19.7K 27
June 27 2022 2K 38
June 26 2022 55.9K 276
June 25 2022 42.9K 219
June 24 2022 12.2K 115
June 23 2022 8.9K 100
June 22 2022 5.2K 58
June 21 2022 465.4K 943
June 20 2022 106.5K 281
May 9 2022 734.1K 2.1K
May 8 2022 737K 2K
May 7 2022 567.4K 1.6K
May 6 2022 320.2K 672
May 5 2022 73.2K 86

Ad Schedule

 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Ys 6 Mobile VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ys 6 Mobile VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free