Cửu Thiên Mobile tiktok ads

Updated on: July 28 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 27 2022-July 28 2022

 • Ad scheduling

  June 27 2022

 • Ad Impressions

  305.6K

 • Days

  28Days

 • Popularity

  522

Cửu Thiên Mobile tiktok ads cost: cpm $3

Cửu Thiên Mobile ads post on tiktok:

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  June 27 2022-July 28 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Download

  149.8K

  Ad Impressions

  28

  Days

  149

  Popularity

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  July 2 2022-July 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngũ Hành tương sinh khắc - Thắng bại tại lắp chiêu!

  Ngũ Hành tương sinh khắc - Thắng bại tại lắp chiêu!

  Sign up

  3.4K

  Ad Impressions

  5

  Days

  3

  Popularity

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  July 4 2022-July 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Xem thêm

  1.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  July 9 2022-July 28 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích

  Sign up

  34.4K

  Ad Impressions

  17

  Days

  32

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Cửu Thiên Mobile tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích Build đúng - Chiêu trúng - Thoải mái theo ý thích 1.4K 3
Tặng code CUUTHIENMOBILE và GAMEHOT2022 cho ai may mắn thấy được quảng cáo này! Tặng code CUUTHIENMOBILE và GAMEHOT2022 cho ai may mắn thấy được quảng cáo này! 12.6K 3
Ngũ Hành tương sinh khắc - Thắng bại tại lắp chiêu! Ngũ Hành tương sinh khắc - Thắng bại tại lắp chiêu! 3.4K 2

Cửu Thiên Mobile tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 27 2022 299.9K 510
July 26 2022 220.9K 355
July 25 2022 224.3K 368
July 24 2022 276.2K 473
July 23 2022 208.5K 333
July 22 2022 262K 433
July 21 2022 196.6K 302
July 20 2022 246.7K 404
July 19 2022 234.8K 390
July 18 2022 231.9K 367
July 17 2022 221.4K 353
July 16 2022 230.1K 345
July 15 2022 170K 227
July 14 2022 137K 122
July 13 2022 125.4K 116
July 12 2022 121.5K 116
July 11 2022 110.6K 106
July 10 2022 103.2K 100
July 9 2022 97.2K 93
July 8 2022 86.8K 81
July 5 2022 81.8K 75
July 4 2022 70.5K 57
July 3 2022 56.5K 48
July 2 2022 1.3K 1
July 1 2022 34.4K 29
June 29 2022 20.5K 22
June 28 2022 8.6K 17
June 27 2022 5.2K 13

Ad Schedule

 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022

Is Cửu Thiên Mobile tiktok ads data not updated enough? No more and updated Cửu Thiên Mobile tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free