Chiến Giới 4D tiktok ads

Updated on: July 28 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 5 2022-July 28 2022

 • Ad scheduling

  May 16 2022

 • Ad Impressions

  29.5M

 • Days

  22Days

 • Popularity

  306.2K

Chiến Giới 4D tiktok ads cost: cpm $3

Chiến Giới 4D ads post on tiktok:

 • Chiến Giới 4D

  Chiến Giới 4D

  collect
  July 5 2022-July 27 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Chơi trò chơi

  356

  Ad Impressions

  9

  Days

  2

  Popularity

 • Chiến Giới 4D

  Chiến Giới 4D

  collect
  July 5 2022-July 9 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Chơi trò chơi

  2.4K

  Ad Impressions

  3

  Days

  2

  Popularity

 • Chiến Giới 4D

  Chiến Giới 4D

  collect
  July 6 2022-July 27 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M

  Chơi trò chơi

  1.2K

  Ad Impressions

  7

  Days

  7

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Chiến Giới 4D - Vplay

  Chiến Giới 4D - Vplay

  collect
  July 11 2022-March 20 2023
  VN
  game
  Apple Apple
  #ChienGioi4D đã khai mở. Cùng Jun Vũ phiêu lưu vào thế giới đa vũ trụ #chiengioi4d nhé

  #ChienGioi4D đã khai mở. Cùng Jun Vũ phiêu lưu vào thế giới đa vũ trụ #chiengioi4d nhé

  Chơi trò chơi

  18.6M

  Ad Impressions

  68

  Days

  229.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Chiến Giới 4D tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M Đăng Nhập Nhận Giftcode 11M 2.4K 5
Mừng game ra mắt đầy tháng :v . Đăng nhập 3 ngày nhận quà liên tục :3 #chiengioi4d #vplay Mừng game ra mắt đầy tháng :v . Đăng nhập 3 ngày nhận quà liên tục :3 #chiengioi4d #vplay 26.3M 1
#ChienGioi4D đã khai mở. Cùng Jun Vũ phiêu lưu vào thế giới đa vũ trụ #chiengioi4d nhé #ChienGioi4D đã khai mở. Cùng Jun Vũ phiêu lưu vào thế giới đa vũ trụ #chiengioi4d nhé 16.8M 1
khi ai đó hỏi tôi chơi chiến giới có gì hay ❤️ #chiengioi4d #davutru #vplay khi ai đó hỏi tôi chơi chiến giới có gì hay ❤️ #chiengioi4d #davutru #vplay 12.7M 1

Chiến Giới 4D tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 27 2022 16.8M 213.4K
July 26 2022 29.3M 302.3K
July 25 2022 27.2M 286.8K
July 24 2022 23.9M 258.5K
July 23 2022 22.6M 249.1K
July 22 2022 18.4M 220.7K
July 21 2022 16.7M 209.7K
July 20 2022 14.9M 195.8K
July 19 2022 14.6M 192.8K
July 18 2022 14.3M 189.7K
July 17 2022 13.9M 185.6K
July 16 2022 13.5M 181.5K
July 15 2022 13.3M 178.9K
July 14 2022 13.2M 178.3K
July 13 2022 12.9M 175.6K
July 12 2022 12.4M 169.3K
July 11 2022 11.2M 155.6K
July 10 2022 960 3
July 9 2022 3.3K 4
July 8 2022 976 3
July 7 2022 19.1M 171.6K
July 6 2022 2.3K 2
July 5 2022 311 0
July 4 2022 18.1M 163K
July 3 2022 17.8M 160.9K
July 2 2022 17.5M 158.1K
July 1 2022 17.3M 156.3K
June 30 2022 17.2M 155.7K
June 29 2022 16.9M 152.5K
June 28 2022 16.5M 150K
June 27 2022 16.2M 147.4K
June 26 2022 14.6M 132.6K
June 25 2022 14.5M 131.4K
June 24 2022 13.9M 126.3K
June 23 2022 12.5M 113.8K
June 22 2022 11.2M 101.5K
June 21 2022 10.5M 96.7K
June 20 2022 6.8M 66.2K
June 19 2022 4.1M 41.1K
June 18 2022 1.6M 14.7K
June 17 2022 648.6K 3.4K

Ad Schedule

 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022

Is Chiến Giới 4D tiktok ads data not updated enough? No more and updated Chiến Giới 4D tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free