declosetofficial tiktok ads

Updated on: October 19 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 31 2022-October 19 2022

 • Ad scheduling

  May 30 2022

 • Ad Impressions

  1.1M

 • Days

  38Days

 • Popularity

  6.3K

declosetofficial tiktok ads cost: cpm $3

declosetofficial ads post on tiktok:

 • declosetofficial

  declosetofficial

  collect
  May 31 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Link trên bio mời bạn mua nha 😘😘😘 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #sansale

  Link trên bio mời bạn mua nha 😘😘😘 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #sansale

  Shop now

  127.1K

  Ad Impressions

  5

  Days

  366

  Popularity

 • declosetofficial

  declosetofficial

  collect
  June 8 2022-July 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  đau ví quá :((( #decloset #fashionapp #mixandmatch #fyp #thoitrangnu

  đau ví quá :((( #decloset #fashionapp #mixandmatch #fyp #thoitrangnu

  Shop now

  358.8K

  Ad Impressions

  12

  Days

  1.3K

  Popularity

 • declosetofficial

  declosetofficial

  collect
  July 30 2022-September 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Reply to @yoonasam13 Cần gì có đó ở De Closet, còn gì mấy bà cmt tui tìm cho nè 😚 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #fyp

  Reply to @yoonasam13 Cần gì có đó ở De Closet, còn gì mấy bà cmt tui tìm cho nè 😚 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #fyp

  Mua ngay

  233.1K

  Ad Impressions

  10

  Days

  2.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • declosetofficial

  declosetofficial

  collect
  August 10 2022-August 21 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  #answer to @(^.^) đầm xanh lá nhưng đừng xa lánh tui nhaaa #decloset #fashionapp #mixandmatch #thoitrangnu

  #answer to @(^.^) đầm xanh lá nhưng đừng xa lánh tui nhaaa #decloset #fashionapp #mixandmatch #thoitrangnu

  Shop now

  195.6K

  Ad Impressions

  6

  Days

  1.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

declosetofficial tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Link trên bio mời bạn mua nha 😘😘😘 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #sansale Link trên bio mời bạn mua nha 😘😘😘 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #sansale 127.1K 1
đau ví quá :((( #decloset #fashionapp #mixandmatch #fyp #thoitrangnu đau ví quá :((( #decloset #fashionapp #mixandmatch #fyp #thoitrangnu 358.8K 1
Reply to @yoonasam13 Cần gì có đó ở De Closet, còn gì mấy bà cmt tui tìm cho nè 😚 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #fyp Reply to @yoonasam13 Cần gì có đó ở De Closet, còn gì mấy bà cmt tui tìm cho nè 😚 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #fyp 233.1K 1
#answer to @(^.^) đầm xanh lá nhưng đừng xa lánh tui nhaaa #decloset #fashionapp #mixandmatch #thoitrangnu #answer to @(^.^) đầm xanh lá nhưng đừng xa lánh tui nhaaa #decloset #fashionapp #mixandmatch #thoitrangnu 195.6K 1
Da tối màu không gì phải ngại 😎😎😎 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #mixandmatch #trending #fyp Da tối màu không gì phải ngại 😎😎😎 #decloset #fashionapp #thoitrangnu #mixandmatch #trending #fyp 237.9K 1

declosetofficial tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 23 2022 233.1K 2.1K
September 3 2022 178.3K 997
September 2 2022 148.2K 858
September 1 2022 115.5K 718
August 31 2022 95.7K 584
August 30 2022 87.6K 535
August 29 2022 70.2K 430
August 21 2022 195.6K 1.1K
August 19 2022 183.8K 1K
August 18 2022 177.4K 1K
August 15 2022 137.7K 784
August 14 2022 134K 757
August 10 2022 26.6K 124
August 7 2022 230.6K 2.1K
August 6 2022 227K 2.1K
August 5 2022 202.7K 1.9K
August 4 2022 180.2K 1.6K
August 3 2022 154.1K 1.3K
August 2 2022 110.5K 709
August 1 2022 104.4K 661
July 31 2022 93K 572
July 30 2022 74.3K 440
July 2 2022 358.8K 1.3K
July 1 2022 127.1K 365
June 18 2022 358.3K 1.3K
June 17 2022 349.6K 1.3K
June 16 2022 335.5K 1.2K
June 15 2022 284.9K 1K
June 14 2022 240.2K 823
June 13 2022 200.6K 676
June 12 2022 151.5K 503
June 11 2022 107.8K 358
June 10 2022 79.8K 275
June 9 2022 47K 196
June 8 2022 140.7K 421
June 2 2022 125.7K 367
June 1 2022 72.3K 207
May 31 2022 53.8K 155

Ad Schedule

 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022

Is declosetofficial tiktok ads data not updated enough? No more and updated declosetofficial tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free