Gunny Origin tiktok ads

Updated on: June 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 6 2022-June 8 2022

 • Ad scheduling

  April 5 2022

 • Ad Impressions

  4.7M

 • Days

  50Days

 • Popularity

  4.1K

Gunny Origin tiktok ads cost: cpm $3

Gunny Origin ads post on tiktok:

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 26 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Đặt ngay

  953.5K

  Ad Impressions

  28

  Days

  683

  Popularity

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 6 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Tải về ngay

  512.5K

  Ad Impressions

  43

  Days

  355

  Popularity

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 6 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui

  Cài đặt ngay

  2M

  Ad Impressions

  40

  Days

  1.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 6 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đen Vâu đang đợi bạn, tặng skin Đen Vâu miễn phí cho 1 triệu người chơi đầu tiên

  Đen Vâu đang đợi bạn, tặng skin Đen Vâu miễn phí cho 1 triệu người chơi đầu tiên

  Chơi trò chơi

  989.1K

  Ad Impressions

  40

  Days

  1.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Gunny Origin tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui Đồ họa 2D kinh điển, lối chơi độc đáo, cày chay cực đã, chiến cùng bạn bè cực vui 2M 4
Đen Vâu đang đợi bạn, tặng skin Đen Vâu miễn phí cho 1 triệu người chơi đầu tiên Đen Vâu đang đợi bạn, tặng skin Đen Vâu miễn phí cho 1 triệu người chơi đầu tiên 989.1K 2

Gunny Origin tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 8 2022 1.1M 829
June 1 2022 3.6M 3.1K
May 31 2022 3.8M 3.3K
May 30 2022 3.5M 3.1K
May 29 2022 2.5M 1.9K
May 28 2022 2.4M 1.8K
May 27 2022 2.4M 1.8K
May 26 2022 3.7M 3.1K
May 25 2022 3.6M 3K
May 24 2022 3.7M 3.1K
May 23 2022 855.7K 573
May 22 2022 2.3M 2.2K
May 21 2022 2.7M 2.5K
May 20 2022 1.8M 1.7K
May 19 2022 3.1M 2.7K
May 18 2022 3.4M 2.7K
May 17 2022 3.5M 2.9K
May 16 2022 2.6M 2.4K
May 15 2022 3.4M 2.8K
May 14 2022 1.2M 797
May 13 2022 1.2M 791
May 12 2022 2.9M 2.4K
May 11 2022 3.2M 2.5K
May 10 2022 3.3M 2.7K
May 9 2022 1.1M 771
May 8 2022 3.3M 2.7K
May 7 2022 1.7M 1.5K
May 6 2022 2.5M 2.2K
May 5 2022 3.2M 2.5K
May 4 2022 3.3M 2.6K
May 3 2022 3.2M 2.6K
May 2 2022 1.7M 1.6K
May 1 2022 3.1M 2.4K
April 30 2022 3M 2.4K
April 29 2022 3M 2.3K
April 28 2022 2.9M 2.3K
April 27 2022 2.8M 2.2K
April 26 2022 2.6M 2K
April 25 2022 731.2K 810
April 24 2022 1.2M 951
April 23 2022 1.1M 1.1K
April 22 2022 1.1M 1K
April 21 2022 959.9K 921
April 20 2022 1M 988
April 19 2022 1M 970
April 18 2022 83.3K 72
April 9 2022 991.6K 910
April 8 2022 976.7K 915
April 7 2022 895.1K 811
April 6 2022 515.4K 443

Ad Schedule

 • 04-05
  04-05-2022
 • 04-06
  04-06-2022
 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022

Is Gunny Origin tiktok ads data not updated enough? No more and updated Gunny Origin tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free