Master Doctor 3D tiktok ads

Updated on: May 29 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 17 2022-May 29 2022

 • Ad scheduling

  May 17 2022

 • Ad Impressions

  345.7K

 • Days

  13Days

 • Popularity

  2.3K

Master Doctor 3D tiktok ads cost: cpm $3

Master Doctor 3D ads post on tiktok:

 • Master Doctor 3D

  Master Doctor 3D

  collect
  May 17 2022-May 28 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Khó hơn bạn nghĩ

  Khó hơn bạn nghĩ

  Play game

  26.4K

  Ad Impressions

  8

  Days

  152

  Popularity

 • Master Doctor 3D

  Master Doctor 3D

  collect
  May 17 2022-May 28 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng!

  OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng!

  Play game

  54.3K

  Ad Impressions

  10

  Days

  370

  Popularity

 • Master Doctor 3D

  Master Doctor 3D

  collect
  May 17 2022-May 28 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng!

  OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng!

  Play game

  94.3K

  Ad Impressions

  11

  Days

  560

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Master Doctor 3D

  Master Doctor 3D

  collect
  May 18 2022-May 27 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Bạn có thể điều trị cho bệnh nhân?

  Bạn có thể điều trị cho bệnh nhân?

  Play game

  52.4K

  Ad Impressions

  6

  Days

  468

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Master Doctor 3D tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Bạn có thể điều trị cho bệnh nhân? Bạn có thể điều trị cho bệnh nhân? 3.7K 4
Chọn phương pháp điều trị chính xác Chọn phương pháp điều trị chính xác 956 4
OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng! OMG, tôi không thể đạt đến cấp độ màu hồng! 54.3K 3
Khó hơn bạn nghĩ Khó hơn bạn nghĩ 10.9K 2

Master Doctor 3D tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 29 2022 38.9K 173
May 28 2022 245.1K 1.4K
May 27 2022 291.2K 2K
May 26 2022 289.2K 1.9K
May 25 2022 256.6K 1.8K
May 24 2022 208.8K 1.5K
May 23 2022 94.8K 624
May 22 2022 44.2K 339
May 21 2022 30.3K 190
May 20 2022 113.5K 874
May 19 2022 57.8K 390
May 18 2022 43.9K 330
May 17 2022 7.8K 39

Ad Schedule

 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022

Is Master Doctor 3D tiktok ads data not updated enough? No more and updated Master Doctor 3D tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free