Nhất Đại Tông Sư tiktok ads

Updated on: May 20 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 9 2022-May 20 2022

 • Ad scheduling

  May 7 2022

 • Ad Impressions

  317K

 • Days

  12Days

 • Popularity

  319

Nhất Đại Tông Sư tiktok ads cost: cpm $3

Nhất Đại Tông Sư ads post on tiktok:

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 10 2022-May 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Tải về

  9.9K

  Ad Impressions

  3

  Days

  18

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 15 2022-May 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hết thể lực? Không, không hề nhé, game này free thể lực trọn cái đời luôn!

  Hết thể lực? Không, không hề nhé, game này free thể lực trọn cái đời luôn!

  Mở Nhất Đại Tông Sư

  892

  Ad Impressions

  3

  Days

  5

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 12 2022-May 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Tải về

  16.4K

  Ad Impressions

  7

  Days

  17

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 14 2022-May 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình!

  Mở Nhất Đại Tông Sư

  954

  Ad Impressions

  5

  Days

  5

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Hết thể lực? Không, không hề nhé, game này free thể lực trọn cái đời luôn! Hết thể lực? Không, không hề nhé, game này free thể lực trọn cái đời luôn! 892 3
Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình! Ngày 2 tặng đại tỷ Hoàng Dung, ngày 7 tặng ngay chim cánh cụt Dương Quá, bá đạo đội hình! 954 3
Tự do lựa tướng mình yêu với vô hạn lượt quay tướng đầu - Chỉ có tại Nhất Đại Tông Sư! Tự do lựa tướng mình yêu với vô hạn lượt quay tướng đầu - Chỉ có tại Nhất Đại Tông Sư! 254.7K 3

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 20 2022 278.9K 259
May 19 2022 26.4K 32
May 18 2022 261.7K 246
May 17 2022 248.1K 235
May 16 2022 246K 239
May 15 2022 221.8K 216
May 14 2022 199.1K 184
May 13 2022 173.4K 147
May 12 2022 171.1K 142
May 11 2022 117.4K 113
May 10 2022 29.9K 41
May 9 2022 2.9K 4

Ad Schedule

 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022

Is Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data not updated enough? No more and updated Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free