Nhất Đại Tông Sư tiktok ads

Updated on: June 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 9 2022-June 8 2022

 • Ad scheduling

  May 7 2022

 • Ad Impressions

  46.7K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  169

Nhất Đại Tông Sư tiktok ads cost: cpm $3

Nhất Đại Tông Sư ads post on tiktok:

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 10 2022-May 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Quay tướng lần đầu không thèm giới hạn luôn, bạn thích tướng nào đều có thể tự quay!

  Quay tướng lần đầu không thèm giới hạn luôn, bạn thích tướng nào đều có thể tự quay!

  Tìm hiểu thêm

  15.5K

  Ad Impressions

  3

  Days

  69

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 10 2022-May 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng!

  Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng!

  Tìm hiểu thêm

  14.7K

  Ad Impressions

  3

  Days

  47

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 11 2022-May 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng!

  Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng!

  Tìm hiểu thêm

  11.1K

  Ad Impressions

  2

  Days

  23

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 9 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game hiếm hoi cho phép lựa chọn mục tiêu tấn công, sáng tạo 7749 loại đội hình!

  Game hiếm hoi cho phép lựa chọn mục tiêu tấn công, sáng tạo 7749 loại đội hình!

  Tải về

  5.2K

  Ad Impressions

  4

  Days

  30

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng! Game thẻ tướng 3D thế hệ mới, cho phép bạn tự chọn mục tiêu để chiến thắng! 14.7K 2
Quay tướng lần đầu không thèm giới hạn luôn, bạn thích tướng nào đều có thể tự quay! Quay tướng lần đầu không thèm giới hạn luôn, bạn thích tướng nào đều có thể tự quay! 15.5K 1
Game hiếm hoi cho phép lựa chọn mục tiêu tấn công, sáng tạo 7749 loại đội hình! Game hiếm hoi cho phép lựa chọn mục tiêu tấn công, sáng tạo 7749 loại đội hình! 5.2K 1

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 8 2022 5.2K 30
May 12 2022 41.4K 139
May 11 2022 36K 131
May 10 2022 20.4K 88
May 9 2022 176 0

Ad Schedule

 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022

Is Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data not updated enough? No more and updated Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free