Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads

Updated on: May 31 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 22 2022-May 31 2022

 • Ad scheduling

  May 19 2022

 • Ad Impressions

  368.4K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  5.8K

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads cost: cpm $3

Paper Bride 2 Zangling Village ads post on tiktok:

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 22 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tìm hiểu thêm

  1.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  13

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 22 2022-May 31 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tải về

  366.8K

  Ad Impressions

  5

  Days

  5.8K

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 22 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tìm hiểu thêm

  1.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  13

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 22 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tìm hiểu thêm

  1.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  13

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! 366.8K 1
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! 1.5K 1

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 31 2022 366.8K 5.7K
May 30 2022 334.5K 5.4K
May 24 2022 274.4K 5K
May 23 2022 232.6K 4.4K
May 22 2022 178.5K 3.7K

Ad Schedule

 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022

Is Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data not updated enough? No more and updated Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free