Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok ads

Updated on: July 20 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 1 2022-July 20 2022

 • Ad scheduling

  June 1 2022

 • Ad Impressions

  869.3K

 • Days

  50Days

 • Popularity

  5.1K

Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok ads cost: cpm $3

Phượng Hoàng Cẩm Tú ads post on tiktok:

 • Phượng Hoàng Cẩm Tú

  Phượng Hoàng Cẩm Tú

  collect
  June 1 2022-July 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nhập code 3 triệu: PHOENIX99 thử thách phối đồ ngay thui

  Nhập code 3 triệu: PHOENIX99 thử thách phối đồ ngay thui

  Trải nghiệm ngay

  2.6K

  Ad Impressions

  18

  Days

  15

  Popularity

 • Phượng Hoàng Cẩm Tú

  Phượng Hoàng Cẩm Tú

  collect
  June 1 2022-June 6 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Tải về

  25.5K

  Ad Impressions

  6

  Days

  194

  Popularity

 • Phượng Hoàng Cẩm Tú

  Phượng Hoàng Cẩm Tú

  collect
  June 1 2022-July 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Experience now

  253.1K

  Ad Impressions

  44

  Days

  1.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Phượng Hoàng Cẩm Tú

  Phượng Hoàng Cẩm Tú

  collect
  June 1 2022-July 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi

  Learn more

  344.6K

  Ad Impressions

  49

  Days

  1.9K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi Chính thức ra mắt! Thử thách phối đồ thôi chị em ơi 25.5K 6
Nhập code 3 triệu: PHOENIX99 thử thách phối đồ ngay thui Nhập code 3 triệu: PHOENIX99 thử thách phối đồ ngay thui 6.9K 5

Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 20 2022 597.8K 3.3K
July 19 2022 830K 4.8K
July 18 2022 814.1K 4.7K
July 17 2022 804.9K 4.6K
July 16 2022 788.9K 4.5K
July 15 2022 777.2K 4.5K
July 14 2022 764.2K 4.4K
July 13 2022 747.3K 4.3K
July 12 2022 714K 4.1K
July 11 2022 667K 3.9K
July 10 2022 680.2K 4K
July 9 2022 669.9K 3.9K
July 8 2022 636.8K 3.7K
July 7 2022 633.8K 3.6K
July 6 2022 620.5K 3.6K
July 5 2022 603K 3.5K
July 4 2022 591.3K 3.4K
July 3 2022 570K 3.3K
July 2 2022 544.1K 3.2K
July 1 2022 501.3K 2.9K
June 30 2022 480.2K 2.8K
June 29 2022 491.7K 2.8K
June 28 2022 450.9K 2.6K
June 27 2022 468.1K 2.7K
June 26 2022 270.9K 1.5K
June 25 2022 248.3K 1.4K
June 24 2022 409.8K 2.3K
June 23 2022 359.3K 2.1K
June 22 2022 369.3K 2.1K
June 21 2022 358.9K 2.1K
June 20 2022 335.6K 2K
June 19 2022 314.5K 1.9K
June 18 2022 286.9K 1.7K
June 17 2022 278.5K 1.6K
June 16 2022 267K 1.5K
June 15 2022 250.8K 1.5K
June 14 2022 209.9K 1.2K
June 13 2022 210.1K 1.3K
June 12 2022 193K 1.2K
June 11 2022 73.7K 467
June 10 2022 81.3K 529
June 9 2022 68.5K 401
June 8 2022 110.9K 710
June 7 2022 94K 632
June 6 2022 92.6K 662
June 5 2022 46.5K 323
June 4 2022 63.5K 483
June 3 2022 47.2K 389
June 2 2022 39.9K 329
June 1 2022 13.3K 91

Ad Schedule

 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022

Is Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok ads data not updated enough? No more and updated Phượng Hoàng Cẩm Tú tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free