qrnet tiktok ads

Updated on: June 24 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 21 2023-June 24 2023

 • Ad scheduling

  June 20 2023

 • Ad Impressions

  31.4K

 • Days

  1Days

 • Popularity

  21

qrnet tiktok ads cost: cpm $3

qrnet ads post on tiktok:

 • qrnet

  qrnet

  collect
  June 21 2023-June 24 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  Tải về

  31.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  21

  Popularity

 • qrnet

  qrnet

  collect
  June 21 2023-June 24 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  Tải về

  31.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  21

  Popularity

 • qrnet

  qrnet

  collect
  June 21 2023-June 24 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  Tải về

  31.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  21

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • qrnet

  qrnet

  collect
  June 21 2023-June 24 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC

  Tải về

  31.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  21

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

qrnet tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC 🌟 Bạn vẫn phải sử dụng danh thiếp giấy để chia sẻ thông tin của mình với đối tác? Chỉ cần chạm thẻ thẻ QRnet NFC vào điện thoại thông minh, bạn sẽ chia sẻ ngay tất cả thông tin cần thiết cho đối tác của mình mà không cần mang theo cả chồng thiếp giấy! 🌟 Bạn muốn lưu lại danh thiếp giấy của đối tác để không bao giờ sợ mất thông tin? QRnet sẽ giúp bạn quản lý và tổ chức danh bạ của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện bằng cách quét và lưu trực tiếp thông tin từ danh thiếp khách hàng 🌟 Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Truy cập QRnet để khám phá và kết nối với những người có cùng sở thích và mục đích nghề nghiệp. Bạn còn có thể quảng bá sả phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại đây. Nhanh tay truy cập và tải ứng dụng QRnet ngay hôm nay để trải nghiệm và khám phá công nghệ chia sẻ danh thiếp điện tử NFC, đồng thời nhận về miễn phí một thẻ danh thiếp điện tử NFC vô cùng độc đáo. Ngoài ra, khi hoàn thành 5 lượt giới thiệu, bạn cũng sẽ được tặng ngay móc chìa khóa NFC trị giá 200k. Ứng dụng danh thiếp điện tử QRnet - Kết nối doanh nhân! ⏩ IOS: https://bit.ly/qrnet_ios ⏩ Android: https://bit.ly/qrnet_android ⏩ Website: https://qrnet.com/ #QRnet #NFC 31.4K 1

qrnet tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 21 2023 12.6K 10

Ad Schedule

 • 06-20
  06-20-2023

Is qrnet tiktok ads data not updated enough? No more and updated qrnet tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free