Reviewty's Lover tiktok ads

Updated on: July 27 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 25 2022-July 27 2022

 • Ad scheduling

  January 14 2022

 • Ad Impressions

  3.1M

 • Days

  16Days

 • Popularity

  45.4K

Reviewty's Lover tiktok ads cost: cpm $3

Reviewty's Lover ads post on tiktok:

 • Reviewty's Lover

  Reviewty's Lover

  collect
  April 25 2022-July 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Tải về

  3.1M

  Ad Impressions

  17

  Days

  45.4K

  Popularity

 • Reviewty's Lover

  Reviewty's Lover

  collect
  April 25 2022-July 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Tải về

  3.1M

  Ad Impressions

  17

  Days

  45.4K

  Popularity

 • Reviewty's Lover

  Reviewty's Lover

  collect
  April 25 2022-July 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Tải về

  3.1M

  Ad Impressions

  17

  Days

  45.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Reviewty's Lover

  Reviewty's Lover

  collect
  April 25 2022-July 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty

  Tải về

  3.1M

  Ad Impressions

  17

  Days

  45.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Reviewty's Lover tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty Mua gì có thể mua sai, nhưng mỹ phẩm mua sai thì tiềm tàng bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trên da. Luôn chọn kỹ trước khi mua bạn nhé #reviewty 3.1M 1

Reviewty's Lover tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 10 2022 3.1M 45.3K
May 9 2022 3.1M 45.3K
May 8 2022 3.1M 45.1K
May 7 2022 3.1M 44.6K
May 6 2022 3M 44.1K
May 5 2022 3M 43.8K
May 4 2022 3M 43.4K
May 3 2022 2.9M 42.9K
May 2 2022 2.9M 42.5K
May 1 2022 2.9M 41.8K
April 30 2022 2.8M 41.3K
April 29 2022 2.8M 40.2K
April 28 2022 2.8M 40K
April 27 2022 2.7M 39.6K
April 26 2022 2.7M 38.9K
April 25 2022 2.6M 38.4K

Ad Schedule

 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022

Is Reviewty's Lover tiktok ads data not updated enough? No more and updated Reviewty's Lover tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free