ShopBack VN tiktok ads

Updated on: December 19 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  December 12 2022-December 19 2022

 • Ad scheduling

  December 8 2022

 • Ad Impressions

  336.2K

 • Days

  8Days

 • Popularity

  488

ShopBack VN tiktok ads cost: cpm $3

ShopBack VN ads post on tiktok:

 • ShopBack VN

  ShopBack VN

  collect
  December 12 2022-December 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview

  Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview

  Quan tâm

  5.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  11

  Popularity

 • ShopBack VN

  ShopBack VN

  collect
  December 12 2022-December 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  ShopFest 12.12 đã bắt đầu! Mời cả nhà tham gia ngay! 🎊Tiệc cuối năm - Thưởng đến trăm triệu🎊 và vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn! #shopbackvn

  ShopFest 12.12 đã bắt đầu! Mời cả nhà tham gia ngay! 🎊Tiệc cuối năm - Thưởng đến trăm triệu🎊 và vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn! #shopbackvn

  Quan tâm

  46.8K

  Ad Impressions

  7

  Days

  61

  Popularity

 • ShopBack VN

  ShopBack VN

  collect
  December 12 2022-December 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tham gia minigame để nhận voucher mua sắm nào cả nhà ơi! Thể lệ ở fanpage của ShopBack nha <3 #shopbackreview #shopbackvn

  Tham gia minigame để nhận voucher mua sắm nào cả nhà ơi! Thể lệ ở fanpage của ShopBack nha <3 #shopbackreview #shopbackvn

  Cài đặt ngay

  284K

  Ad Impressions

  8

  Days

  416

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • ShopBack VN

  ShopBack VN

  collect
  December 12 2022-December 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview

  Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview

  Quan tâm

  5.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  11

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

ShopBack VN tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview Tiếp tục săn sale và nhận hoàn tiền cùng ShopBack vào 12.12 thôi nào các bạn ơi!!! #shopbackvn #shopfest1212 #shopbackreview 5.4K 1
ShopFest 12.12 đã bắt đầu! Mời cả nhà tham gia ngay! 🎊Tiệc cuối năm - Thưởng đến trăm triệu🎊 và vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn! #shopbackvn ShopFest 12.12 đã bắt đầu! Mời cả nhà tham gia ngay! 🎊Tiệc cuối năm - Thưởng đến trăm triệu🎊 và vô vàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn! #shopbackvn 46.8K 1
Tham gia minigame để nhận voucher mua sắm nào cả nhà ơi! Thể lệ ở fanpage của ShopBack nha <3 #shopbackreview #shopbackvn Tham gia minigame để nhận voucher mua sắm nào cả nhà ơi! Thể lệ ở fanpage của ShopBack nha <3 #shopbackreview #shopbackvn 284K 1

ShopBack VN tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 19 2022 46.8K 60
December 18 2022 309.1K 445
December 17 2022 254.2K 365
December 16 2022 213.2K 319
December 15 2022 167.4K 259
December 14 2022 106.2K 171
December 13 2022 57.4K 102
December 12 2022 60.9K 120

Ad Schedule

 • 12-11
  12-11-2022
 • 12-12
  12-12-2022
 • 12-13
  12-13-2022
 • 12-14
  12-14-2022
 • 12-15
  12-15-2022
 • 12-16
  12-16-2022
 • 12-17
  12-17-2022
 • 12-18
  12-18-2022

Is ShopBack VN tiktok ads data not updated enough? No more and updated ShopBack VN tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free