Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads

Updated on: July 21 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 2 2022-July 21 2022

 • Ad scheduling

  June 2 2022

 • Ad Impressions

  1.4M

 • Days

  50Days

 • Popularity

  4.1K

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads cost: cpm $3

Thánh Kiếm Luân Hồi ads post on tiktok:

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  June 2 2022-June 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Download

  5.5K

  Ad Impressions

  5

  Days

  23

  Popularity

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  June 2 2022-June 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888

  Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888

  Cài đặt ngay

  106.2K

  Ad Impressions

  17

  Days

  498

  Popularity

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  June 4 2022-June 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Đặt ngay

  88.8K

  Ad Impressions

  12

  Days

  188

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  June 6 2022-June 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  Đăng ký

  2.5K

  Ad Impressions

  5

  Days

  9

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888 Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888 169K 9
VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng 24.5K 8
Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận. Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận. 17.6K 7
Trải nghiệm nhập vai đích thực, nói không với Auto PK Trải nghiệm nhập vai đích thực, nói không với Auto PK 1.7K 6

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 21 2022 468.5K 942
July 20 2022 372.8K 470
July 19 2022 338.3K 427
July 18 2022 503.3K 996
July 17 2022 170.4K 284
July 16 2022 460.6K 940
July 15 2022 386.9K 569
July 14 2022 444.4K 920
July 13 2022 380.6K 572
July 12 2022 483.4K 1K
July 11 2022 417.3K 875
July 10 2022 449.2K 924
July 9 2022 417.2K 878
July 8 2022 294.8K 419
July 7 2022 447.3K 968
July 6 2022 392.4K 895
July 5 2022 439K 987
July 4 2022 379.9K 869
July 3 2022 363.4K 834
July 2 2022 133.4K 191
July 1 2022 334.9K 795
June 30 2022 191.8K 515
June 29 2022 286.3K 667
June 28 2022 195K 466
June 27 2022 221.6K 491
June 26 2022 181K 408
June 25 2022 131.1K 273
June 24 2022 125.9K 275
June 23 2022 321.8K 706
June 22 2022 487.9K 1K
June 21 2022 300.5K 659
June 20 2022 697.2K 2.4K
June 19 2022 653.8K 2.1K
June 18 2022 680.6K 2.1K
June 17 2022 548.2K 1.7K
June 16 2022 612.8K 1.8K
June 15 2022 467.4K 1.5K
June 14 2022 490K 1.4K
June 13 2022 398.3K 1.2K
June 12 2022 375.5K 1.1K
June 11 2022 256.2K 743
June 10 2022 223.8K 669
June 9 2022 5.6K 4
June 8 2022 241.9K 682
June 7 2022 202.8K 692
June 6 2022 130.5K 430
June 5 2022 9.3K 32
June 4 2022 18.6K 91
June 3 2022 7.9K 48
June 2 2022 7.3K 45

Ad Schedule

 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022

Is Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads data not updated enough? No more and updated Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free