Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads

Updated on: August 11 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 28 2022-August 11 2022

 • Ad scheduling

  June 28 2022

 • Ad Impressions

  16.8K

 • Days

  8Days

 • Popularity

  86

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads cost: cpm $3

Thánh Kiếm Luân Hồi ads post on tiktok:

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  June 28 2022-August 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận.

  Sign up

  1K

  Ad Impressions

  6

  Days

  8

  Popularity

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  August 6 2022-August 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  Chơi trò chơi

  71

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  August 6 2022-August 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng

  Chơi trò chơi

  2

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Thánh Kiếm Luân Hồi

  Thánh Kiếm Luân Hồi

  collect
  August 7 2022-August 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888

  Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888

  Sign up

  10.3K

  Ad Impressions

  4

  Days

  57

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng VTC chơi lớn ra game k cần nạp. Ăn Nhau Tại Kĩ Năng 71 4
Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888 Ra Mắt Hôm Nay VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu TKLH2022 TANTHU666 TUDOCHUYENCLASS888 1.6K 4
Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận. Game xịn đồ xịn code xịn chơi ngay đê. VTC chơi lớn tặng AE bộ Giftcode Trị giá 1Triệu(.) để nhận. 32 2
Trải nghiệm nhập vai đích thực, nói không với Auto PK Trải nghiệm nhập vai đích thực, nói không với Auto PK 55 1

Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 11 2022 13K 65
August 10 2022 13.8K 77
August 9 2022 6.8K 31
August 8 2022 788 6
August 7 2022 1.2K 13
August 6 2022 803 6
July 1 2022 721 6
June 28 2022 83 0

Ad Schedule

 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022

Is Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads data not updated enough? No more and updated Thánh Kiếm Luân Hồi tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free