Theanh28 Gaming tiktok ads

Updated on: November 19 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  September 29 2022-November 19 2022

 • Ad scheduling

  September 24 2022

 • Ad Impressions

  1.6M

 • Days

  14Days

 • Popularity

  3.7K

Theanh28 Gaming tiktok ads cost: cpm $3

Theanh28 Gaming ads post on tiktok:

 • Theanh28 Gaming

  Theanh28 Gaming

  collect
  September 29 2022-November 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  Chơi trò chơi

  1.6M

  Ad Impressions

  15

  Days

  3.7K

  Popularity

 • Theanh28 Gaming

  Theanh28 Gaming

  collect
  September 29 2022-November 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  Chơi trò chơi

  1.6M

  Ad Impressions

  15

  Days

  3.7K

  Popularity

 • Theanh28 Gaming

  Theanh28 Gaming

  collect
  September 29 2022-November 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  Chơi trò chơi

  1.6M

  Ad Impressions

  15

  Days

  3.7K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Theanh28 Gaming

  Theanh28 Gaming

  collect
  September 29 2022-November 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games

  Chơi trò chơi

  1.6M

  Ad Impressions

  15

  Days

  3.7K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Theanh28 Gaming tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games PLANT EMPIRES CHÍNH THỨC MỞ SERVER THỨ 2, TIN ĐỒN TẶNG HÀNG ĐỐNG QUÀ ĐƯỢC XÁC NHẬN! #theanh28gaming #theanh28 #tiktoknews #plantempires #games 1.6M 1

Theanh28 Gaming tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 12 2022 1.6M 3.6K
October 11 2022 1.6M 3.6K
October 10 2022 1.6M 3.5K
October 9 2022 1.5M 3.4K
October 8 2022 1.5M 3.4K
October 7 2022 1.4M 3.3K
October 6 2022 1.3M 3.2K
October 5 2022 1.2M 3.1K
October 4 2022 1.1M 2.9K
October 3 2022 1M 2.7K
October 2 2022 874.2K 2.4K
October 1 2022 753.5K 2.2K
September 30 2022 610.5K 1.8K
September 29 2022 489.4K 1.5K

Ad Schedule

 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022

Is Theanh28 Gaming tiktok ads data not updated enough? No more and updated Theanh28 Gaming tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free