Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads

Updated on: May 27 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 1 2022-May 27 2022

 • Ad scheduling

  April 30 2022

 • Ad Impressions

  453.6K

 • Days

  27Days

 • Popularity

  863

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads cost: cpm $3

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota ads post on tiktok:

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 16 2022-May 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay!

  Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay!

  Play game

  2.7K

  Ad Impressions

  3

  Days

  7

  Popularity

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 5 2022-May 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay

  Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay

  Tải về

  483

  Ad Impressions

  1

  Days

  2

  Popularity

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 16 2022-May 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay

  Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay

  Download

  1.7K

  Ad Impressions

  1

  Days

  1

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 17 2022-May 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực.

  Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực.

  Play game

  414

  Ad Impressions

  1

  Days

  1

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay 16 10
Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR. 16.4K 8
Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay 673 7
Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay! Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay! 13.8K 7
Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực. Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực. 105 7

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 27 2022 274.2K 457
May 26 2022 277.1K 471
May 25 2022 326K 531
May 24 2022 324.1K 532
May 23 2022 267.1K 451
May 22 2022 261.1K 435
May 21 2022 293K 524
May 20 2022 2.9K 7
May 19 2022 260.9K 442
May 18 2022 256.9K 433
May 17 2022 263.7K 457
May 16 2022 278.6K 497
May 15 2022 254.4K 441
May 14 2022 271K 482
May 13 2022 316.7K 545
May 12 2022 335.6K 592
May 11 2022 339.4K 603
May 10 2022 273.8K 498
May 9 2022 260.5K 473
May 8 2022 310.8K 548
May 7 2022 319.2K 596
May 6 2022 288.2K 513
May 5 2022 222K 340
May 4 2022 60.4K 87
May 3 2022 42.9K 66
May 2 2022 29.9K 40
May 1 2022 17.2K 32

Ad Schedule

 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022

Is Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads data not updated enough? No more and updated Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free