Trịnh Khánh Sơn tiktok ads

Updated on: October 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  September 12 2022-October 1 2022

 • Ad scheduling

  September 6 2022

 • Ad Impressions

  6.7M

 • Days

  19Days

 • Popularity

  51.7K

Trịnh Khánh Sơn tiktok ads cost: cpm $3

Trịnh Khánh Sơn ads post on tiktok:

 • Trịnh Khánh Sơn

  Trịnh Khánh Sơn

  collect
  September 12 2022-March 21 2023
  VN
  game
  Apple Apple
  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Tải về

  7.5M

  Ad Impressions

  59

  Days

  53.4K

  Popularity

 • Trịnh Khánh Sơn

  Trịnh Khánh Sơn

  collect
  September 12 2022-March 21 2023
  VN
  game
  Apple Apple
  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Tải về

  7.5M

  Ad Impressions

  59

  Days

  53.4K

  Popularity

 • Trịnh Khánh Sơn

  Trịnh Khánh Sơn

  collect
  September 12 2022-March 21 2023
  VN
  game
  Apple Apple
  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Tải về

  7.5M

  Ad Impressions

  59

  Days

  53.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Trịnh Khánh Sơn

  Trịnh Khánh Sơn

  collect
  September 12 2022-March 21 2023
  VN
  game
  Apple Apple
  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay

  Tải về

  7.5M

  Ad Impressions

  59

  Days

  53.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Trịnh Khánh Sơn tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay Trả lời @Có bồ thì đổi tên cảm ơn bạn nhe, kênh này sắp là của Khánh rồi hahaa 🙂 #dcgr #dggnetwork #dgg #khanhsontt #gamehaymoingay 6.7M 1

Trịnh Khánh Sơn tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 30 2022 6.4M 49.1K
September 29 2022 6.1M 47.5K
September 28 2022 5.9M 46.7K
September 27 2022 5.7M 46K
September 26 2022 5.3M 44.5K
September 25 2022 5M 42.5K
September 24 2022 4.7M 41.2K
September 23 2022 4.2M 39K
September 22 2022 3.9M 37.1K
September 21 2022 3.7M 36K
September 20 2022 3.2M 33.1K
September 19 2022 2.8M 30.9K
September 18 2022 2.4M 28.9K
September 17 2022 2.2M 27.7K
September 16 2022 1.9M 25.1K
September 15 2022 1.6M 23K
September 14 2022 1.6M 22.6K
September 13 2022 1.4M 21.4K
September 12 2022 1.3M 20.5K

Ad Schedule

 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022

Is Trịnh Khánh Sơn tiktok ads data not updated enough? No more and updated Trịnh Khánh Sơn tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free