Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: July 26 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 22 2022-July 26 2022

 • Ad scheduling

  July 19 2022

 • Ad Impressions

  909.2K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  471

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 22 2022-July 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Tìm hiểu thêm

  12.6K

  Ad Impressions

  2

  Days

  19

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 22 2022-July 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Tìm hiểu thêm

  6.9K

  Ad Impressions

  3

  Days

  5

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 23 2022-July 23 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày!

  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày!

  Trải nghiệm ngay

  88

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 23 2022-July 26 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Chơi trò chơi

  124.8K

  Ad Impressions

  4

  Days

  65

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 14.1K 3
Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB 12.6K 2
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày! 88 2
đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 6.9K 1
Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200 Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200 703K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 26 2022 841.6K 366
July 25 2022 869.3K 409
July 24 2022 747.2K 344
July 23 2022 61.5K 53
July 22 2022 13.8K 14

Ad Schedule

 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free