Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 2 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 26 2022-August 2 2022

 • Ad scheduling

  July 25 2022

 • Ad Impressions

  1.2M

 • Days

  8Days

 • Popularity

  626

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Tải về

  801.4K

  Ad Impressions

  8

  Days

  250

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-August 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Tải về

  25.5K

  Ad Impressions

  7

  Days

  25

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 26 2022-July 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Tải về

  5.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  7

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 27 2022-July 27 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200

  Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200

  Trải nghiệm ngay

  118

  Ad Impressions

  1

  Days

  0

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200 Server mới hôm nay, 5 phút tăng đến Lv200 118 5
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 25.5K 3
Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB 5.4K 3
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Thảo nào chị em chơi suốt ngày! 2.6K 2
đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 801.4K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 2 2022 1.2M 511
August 1 2022 1.1M 475
July 31 2022 892K 363
July 30 2022 753.5K 306
July 29 2022 572.1K 245
July 28 2022 414K 194
July 27 2022 234.2K 116
July 26 2022 105.5K 34

Ad Schedule

 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free