Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 10 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 6 2022-August 10 2022

 • Ad scheduling

  August 4 2022

 • Ad Impressions

  164K

 • Days

  4Days

 • Popularity

  292

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 6 2022-August 10 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày!

  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày!

  Chơi trò chơi

  154.3K

  Ad Impressions

  5

  Days

  283

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 6 2022-August 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Trải nghiệm ngay

  7.2K

  Ad Impressions

  2

  Days

  6

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 7 2022-August 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Đi đến App Store

  528

  Ad Impressions

  2

  Days

  0

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 7 2022-August 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray!

  Tìm hiểu thêm

  1.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray! Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray! 1.9K 3
Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày! Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày! 154.3K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 9 2022 149K 262
August 8 2022 150.7K 259
August 7 2022 129.7K 228
August 6 2022 121.5K 202

Ad Schedule

 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free