Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 16 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 10 2022-August 16 2022

 • Ad scheduling

  August 10 2022

 • Ad Impressions

  852.6K

 • Days

  7Days

 • Popularity

  1K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 10 2022-August 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân!

  Trải nghiệm ngay

  85.4K

  Ad Impressions

  7

  Days

  40

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 10 2022-August 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được!

  Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được!

  Đặt ngay

  9.1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  21

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 11 2022-August 16 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Xem ngay

  19.7K

  Ad Impressions

  6

  Days

  24

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 11 2022-August 15 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S!

  Chơi trò chơi

  86.5K

  Ad Impressions

  5

  Days

  48

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S! Chất lượng hình ảnh có thể so sánh với phim Blu-ray, tình duyên tiên hiệp! Đồ họa cấp 3S! 1.7K 11
Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân! Vào WC nhất định không được chơi game này, sẽ ngồi tê cả chân! 3.9K 2
Server mới mở ra, hiệu ứng cấp SSS, đăng nhập lập tức tặng tọa kỵ sử thi đợi bạn đến nhận Server mới mở ra, hiệu ứng cấp SSS, đăng nhập lập tức tặng tọa kỵ sử thi đợi bạn đến nhận 240.9K 2
Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được! Lập tức tăng đến Lv500, trang bị đều nhờ cày, nhẹ nhàng tu tiên không ngừng chơi được! 9.1K 1
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! 87.2K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 16 2022 593.8K 514
August 15 2022 792K 951
August 14 2022 590.9K 775
August 13 2022 512.1K 708
August 12 2022 274.2K 448
August 11 2022 125.4K 256
August 10 2022 10K 11

Ad Schedule

 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free