Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 16 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 10 2022-August 16 2022

 • Ad scheduling

  August 10 2022

 • Ad Impressions

  759.2K

 • Days

  7Days

 • Popularity

  432

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 10 2022-August 14 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ta có Thần Long Bảy Màu hộ thể đao thương bất nhập, ai dám chiến đấu cùng ta!

  Ta có Thần Long Bảy Màu hộ thể đao thương bất nhập, ai dám chiến đấu cùng ta!

  Trải nghiệm ngay

  55.9K

  Ad Impressions

  5

  Days

  46

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 10 2022-August 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Long Thần hãy xuất hiện! Giúp ta tăng mạnh Lực chiến, xưng bá BXH Lực Chiến toàn server!

  Long Thần hãy xuất hiện! Giúp ta tăng mạnh Lực chiến, xưng bá BXH Lực Chiến toàn server!

  Tìm hiểu thêm

  392.1K

  Ad Impressions

  7

  Days

  198

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 13 2022-August 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Thông báo khẩn! Thanh Vân Chí đã được cập nhật! Thần Long Bảy Màu mạnh nhất xuất hiện!

  Thông báo khẩn! Thanh Vân Chí đã được cập nhật! Thần Long Bảy Màu mạnh nhất xuất hiện!

  Tìm hiểu thêm

  1.3K

  Ad Impressions

  1

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 13 2022-August 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hôm nay ta có Thần Long hộ thể, giành được hạng nhất dễ như ăn kẹo

  Hôm nay ta có Thần Long hộ thể, giành được hạng nhất dễ như ăn kẹo

  Trải nghiệm ngay

  49.5K

  Ad Impressions

  4

  Days

  41

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Thông báo khẩn! Thanh Vân Chí đã được cập nhật! Thần Long Bảy Màu mạnh nhất xuất hiện! Thông báo khẩn! Thanh Vân Chí đã được cập nhật! Thần Long Bảy Màu mạnh nhất xuất hiện! 1.3K 3
Hôm nay ta có Thần Long hộ thể, giành được hạng nhất dễ như ăn kẹo Hôm nay ta có Thần Long hộ thể, giành được hạng nhất dễ như ăn kẹo 49.5K 2
Ta có Thần Long Bảy Màu hộ thể đao thương bất nhập, ai dám chiến đấu cùng ta! Ta có Thần Long Bảy Màu hộ thể đao thương bất nhập, ai dám chiến đấu cùng ta! 55.9K 1
Long Thần hãy xuất hiện! Giúp ta tăng mạnh Lực chiến, xưng bá BXH Lực Chiến toàn server! Long Thần hãy xuất hiện! Giúp ta tăng mạnh Lực chiến, xưng bá BXH Lực Chiến toàn server! 392.1K 1
Mong người chơi cũ hãy chú ý! Thần Long Bảy Màu chính thức ra mắt, Lực chiến tăng vọt! Mong người chơi cũ hãy chú ý! Thần Long Bảy Màu chính thức ra mắt, Lực chiến tăng vọt! 1.3K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 16 2022 672.7K 350
August 15 2022 657.8K 347
August 14 2022 559.6K 294
August 13 2022 476.1K 246
August 12 2022 331.8K 168
August 11 2022 232.1K 134
August 10 2022 34.3K 14

Ad Schedule

 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free