Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: September 4 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 31 2022-September 4 2022

 • Ad scheduling

  August 31 2022

 • Ad Impressions

  216K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  258

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 31 2022-September 4 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Trải nghiệm ngay

  51.2K

  Ad Impressions

  5

  Days

  55

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 31 2022-September 4 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Cài đặt ngay

  41.2K

  Ad Impressions

  5

  Days

  43

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 1 2022-September 4 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần!

  Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần!

  Tìm hiểu thêm

  123.5K

  Ad Impressions

  4

  Days

  160

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 31 2022-September 4 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB

  Trải nghiệm ngay

  51.2K

  Ad Impressions

  5

  Days

  55

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB Đăng nhập 7 ngày: Cả bộ + Trang bị Hồng 15 + Thú cưỡi Thần Thú + Cánh bậc 9 + 60000 NB 51.2K 2
Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! Đây mới là Tiên hiệp có tâm, nhận trang bị đều nhờ đánh quái, tỉ lệ rơi thần khí tăng 30 lần! 123.5K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 4 2022 92.5K 93
September 3 2022 160.7K 208
September 2 2022 106.1K 146
September 1 2022 46.4K 74
August 31 2022 1.9K 2

Ad Schedule

 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free