Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: September 12 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  September 3 2022-September 12 2022

 • Ad scheduling

  September 2 2022

 • Ad Impressions

  799.9K

 • Days

  10Days

 • Popularity

  644

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 3 2022-September 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Cài đặt ngay

  87.8K

  Ad Impressions

  9

  Days

  277

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 3 2022-September 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Tải về

  172.5K

  Ad Impressions

  10

  Days

  113

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 4 2022-September 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Tải về

  91.9K

  Ad Impressions

  9

  Days

  84

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 6 2022-September 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Đặt ngay

  13.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  22

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 172.5K 3
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 87.8K 2
Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang 91.9K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 12 2022 713.8K 592
September 11 2022 759.3K 598
September 10 2022 659.5K 525
September 9 2022 557.5K 469
September 8 2022 466.2K 426
September 7 2022 201.2K 289
September 6 2022 160.2K 265
September 5 2022 64.8K 69
September 4 2022 81.4K 156
September 3 2022 27.3K 60

Ad Schedule

 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free