Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: October 27 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  October 2 2022-October 27 2022

 • Ad scheduling

  October 2 2022

 • Ad Impressions

  1.9M

 • Days

  25Days

 • Popularity

  1.2K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 27 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Đặt hàng ngay

  313.8K

  Ad Impressions

  25

  Days

  193

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí

  IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí

  Nghe ngay

  704.5K

  Ad Impressions

  25

  Days

  414

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 3 2022-October 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  Tìm hiểu thêm

  284.5K

  Ad Impressions

  24

  Days

  229

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 3 2022-October 27 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  Chơi trò chơi

  706.5K

  Ad Impressions

  24

  Days

  411

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! 706.5K 1
IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí 677.7K 1
Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! 313.8K 1
mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! 260.1K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 27 2022 706.5K 409
October 26 2022 1.9M 1.1K
October 25 2022 1.6M 1K
October 24 2022 1.5M 985
October 23 2022 1.3M 889
October 21 2022 1M 736
October 20 2022 983.7K 681
October 19 2022 913.1K 651
October 18 2022 812.5K 586
October 17 2022 706.7K 512
October 16 2022 677.1K 489
October 15 2022 606.7K 435
October 14 2022 552.2K 400
October 13 2022 471.8K 350
October 12 2022 394.7K 303
October 11 2022 354.3K 273
October 10 2022 316K 250
October 9 2022 286.2K 233
October 8 2022 241.7K 209
October 7 2022 215.7K 189
October 6 2022 158.7K 157
October 5 2022 122.3K 122
October 4 2022 90.3K 89
October 3 2022 41.9K 40
October 2 2022 13.1K 18

Ad Schedule

 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free