Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok ads

Updated on: January 16 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  December 6 2022-January 16 2023

 • Ad scheduling

  November 29 2022

 • Ad Impressions

  3.7M

 • Days

  38Days

 • Popularity

  95.4K

Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok ads cost: cpm $3

Ví VNPAY – Ví của Gia đình ads post on tiktok:

 • Đức Reaction

  Đức Reaction

  collect
  December 6 2022-November 30 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K

  The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K

  Learn more

  3M

  Ad Impressions

  165

  Days

  95.3K

  Popularity

 • Ví VNPAY – Ví của Gia đình

  Ví VNPAY – Ví của Gia đình

  collect
  December 13 2022-December 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY

  Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY

  Cài đặt ngay

  111.8K

  Ad Impressions

  11

  Days

  113

  Popularity

 • Ví VNPAY – Ví của Gia đình

  Ví VNPAY – Ví của Gia đình

  collect
  December 14 2022-January 16 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY

  Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY

  Mua ngay

  660.7K

  Ad Impressions

  12

  Days

  5.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đức Reaction

  Đức Reaction

  collect
  December 6 2022-November 30 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K

  The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K

  Learn more

  3M

  Ad Impressions

  165

  Days

  95.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY Nhập mã giới thiệu: XEMPHIM. Mua vé 1k trên VÍ VNPAY 111.8K 2
The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K The Menu và những điều có thể bạn chưa biết!? #ducreaction #tiktoksoiphim #leuheu #ViVNPAY #Xemphim1K #Vexemphim1K 2.9M 1

Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 25 2022 3.3M 71.9K
December 24 2022 3.3M 71.5K
December 23 2022 3.2M 71.2K
December 22 2022 3.2M 70.9K
December 21 2022 3.1M 70.6K
December 20 2022 2.6M 66K
December 19 2022 3M 69.4K
December 18 2022 439K 3.6K
December 17 2022 2.3M 64.2K
December 16 2022 2.4M 65.9K
December 15 2022 2.5M 65.9K
December 14 2022 2.1M 63.3K
December 13 2022 1.8M 60.6K
December 12 2022 1.4M 56.6K
December 11 2022 1.3M 55.4K
December 10 2022 1.2M 55K
December 9 2022 1.2M 54.4K
December 8 2022 1M 53.2K
December 7 2022 904.8K 49.8K
December 6 2022 859.9K 49.3K

Ad Schedule

 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022
 • 12-09
  12-09-2022
 • 12-10
  12-10-2022
 • 12-11
  12-11-2022
 • 12-12
  12-12-2022
 • 12-13
  12-13-2022
 • 12-14
  12-14-2022
 • 12-15
  12-15-2022
 • 12-16
  12-16-2022
 • 12-17
  12-17-2022
 • 12-18
  12-18-2022
 • 12-19
  12-19-2022
 • 12-20
  12-20-2022
 • 12-21
  12-21-2022
 • 12-22
  12-22-2022
 • 12-23
  12-23-2022
 • 12-24
  12-24-2022

Is Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ví VNPAY – Ví của Gia đình tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free