Woori Bank Vietnam tiktok ads

Updated on: July 1 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 20 2023-July 1 2023

 • Ad scheduling

  June 6 2023

 • Ad Impressions

  972.5K

 • Days

  1Days

 • Popularity

  483

Woori Bank Vietnam tiktok ads cost: cpm $3

Woori Bank Vietnam ads post on tiktok:

 • Woori Bank Vietnam

  Woori Bank Vietnam

  collect
  June 20 2023-July 1 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  THANH TOÁN QR, THẢ GA THƯỞNG THỨC NGÀN MÓN NGON. Lại còn có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng!

  THANH TOÁN QR, THẢ GA THƯỞNG THỨC NGÀN MÓN NGON. Lại còn có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng!

  Tìm hiểu thêm

  465.5K

  Ad Impressions

  12

  Days

  208

  Popularity

 • Woori Bank Vietnam

  Woori Bank Vietnam

  collect
  June 20 2023-July 1 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  LẮC CHUYỂN KHOẢN, BẮT BEAT CỰC PHIÊU. Đăng ký WON app ngay để có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng!

  LẮC CHUYỂN KHOẢN, BẮT BEAT CỰC PHIÊU. Đăng ký WON app ngay để có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng!

  Tìm hiểu thêm

  245.6K

  Ad Impressions

  12

  Days

  148

  Popularity

 • Woori Bank Vietnam

  Woori Bank Vietnam

  collect
  June 26 2023-July 1 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  11% LÃI TIẾT KIỆM, BỨT PHÁ KHỞI NGHIỆPTích lũy với WON Challenge và có cơ hội nhận quà 3,8Tr đồng!

  11% LÃI TIẾT KIỆM, BỨT PHÁ KHỞI NGHIỆPTích lũy với WON Challenge và có cơ hội nhận quà 3,8Tr đồng!

  Cài đặt ngay

  94.7K

  Ad Impressions

  6

  Days

  45

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Woori Bank Vietnam

  Woori Bank Vietnam

  collect
  June 26 2023-July 1 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  ĐỔI TIỀN THƯỞNG, CHIẾN GAME ẤN TƯỢNG. Level up với phần quà trị giá 3,8Tr đồng dành cho bạn mới!

  ĐỔI TIỀN THƯỞNG, CHIẾN GAME ẤN TƯỢNG. Level up với phần quà trị giá 3,8Tr đồng dành cho bạn mới!

  Tìm hiểu thêm

  166.6K

  Ad Impressions

  4

  Days

  82

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Woori Bank Vietnam tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
THANH TOÁN QR, THẢ GA THƯỞNG THỨC NGÀN MÓN NGON. Lại còn có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng! THANH TOÁN QR, THẢ GA THƯỞNG THỨC NGÀN MÓN NGON. Lại còn có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng! 465.5K 1
LẮC CHUYỂN KHOẢN, BẮT BEAT CỰC PHIÊU. Đăng ký WON app ngay để có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng! LẮC CHUYỂN KHOẢN, BẮT BEAT CỰC PHIÊU. Đăng ký WON app ngay để có cơ hội nhận quà trị giá 3,8Tr đồng! 245.6K 1
11% LÃI TIẾT KIỆM, BỨT PHÁ KHỞI NGHIỆPTích lũy với WON Challenge và có cơ hội nhận quà 3,8Tr đồng! 11% LÃI TIẾT KIỆM, BỨT PHÁ KHỞI NGHIỆPTích lũy với WON Challenge và có cơ hội nhận quà 3,8Tr đồng! 94.7K 1
ĐỔI TIỀN THƯỞNG, CHIẾN GAME ẤN TƯỢNG. Level up với phần quà trị giá 3,8Tr đồng dành cho bạn mới! ĐỔI TIỀN THƯỞNG, CHIẾN GAME ẤN TƯỢNG. Level up với phần quà trị giá 3,8Tr đồng dành cho bạn mới! 166.6K 1

Woori Bank Vietnam tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2023 507K 262
June 30 2023 778.8K 368
June 29 2023 319K 165
June 28 2023 737.1K 340
June 27 2023 88.5K 41
June 26 2023 873.7K 393
June 25 2023 406.9K 162
June 24 2023 212.9K 114
June 21 2023 190.1K 99
June 20 2023 349K 135

Ad Schedule

 • 06-19
  06-19-2023
 • 06-20
  06-20-2023
 • 06-21
  06-21-2023
 • 06-22
  06-22-2023
 • 06-23
  06-23-2023
 • 06-24
  06-24-2023
 • 06-25
  06-25-2023
 • 06-26
  06-26-2023
 • 06-27
  06-27-2023
 • 06-28
  06-28-2023
 • 06-29
  06-29-2023
 • 06-30
  06-30-2023

Is Woori Bank Vietnam tiktok ads data not updated enough? No more and updated Woori Bank Vietnam tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free