ZingSpeed Mobile VNG tiktok ads

Updated on: December 16 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 6 2022-December 16 2022

 • Ad scheduling

  May 7 2021

 • Ad Impressions

  43.4M

 • Days

  183Days

 • Popularity

  458.4K

ZingSpeed Mobile VNG tiktok ads cost: cpm $3

ZingSpeed Mobile VNG ads post on tiktok:

 • ZingSpeed Mobile VNG

  ZingSpeed Mobile VNG

  collect
  April 6 2022-December 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Quýt đã quay trở lại với chiếc trend muộn rồi nè #zingspeedmobile_vng #zingspeed #trend #fyp #giaidieugamer #zsm

  Quýt đã quay trở lại với chiếc trend muộn rồi nè #zingspeedmobile_vng #zingspeed #trend #fyp #giaidieugamer #zsm

  Tải về ngay

  36.6M

  Ad Impressions

  182

  Days

  398K

  Popularity

 • ZingSpeed Mobile VNG

  ZingSpeed Mobile VNG

  collect
  April 12 2022-August 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Cùng Quýt Nhỏ tung hoành map Say Sưa Quê Nhà nha Racer ơi hihi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou

  Cùng Quýt Nhỏ tung hoành map Say Sưa Quê Nhà nha Racer ơi hihi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou

  Trải nghiệm ngay

  688.4K

  Ad Impressions

  19

  Days

  11.2K

  Popularity

 • ZingSpeed Mobile VNG

  ZingSpeed Mobile VNG

  collect
  April 7 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hệ thống xe đua cực xịn quẩy tung đường đua ZingSpeed Mobile đến đây Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou #tiktokggvn

  Hệ thống xe đua cực xịn quẩy tung đường đua ZingSpeed Mobile đến đây Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou #tiktokggvn

  Đặt vé ngay

  261.4K

  Ad Impressions

  20

  Days

  3.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • ZingSpeed Mobile VNG

  ZingSpeed Mobile VNG

  collect
  April 14 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Nhìn ngắm bộ sưu tập thời trang của Speed Pass S17 nào Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #trend #xuhuong

  Nhìn ngắm bộ sưu tập thời trang của Speed Pass S17 nào Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #trend #xuhuong

  Quan tâm

  35.2K

  Ad Impressions

  12

  Days

  887

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

ZingSpeed Mobile VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Có Kế chơi game giỏi là một lợi thế hihi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #xuhuong #trend #trending #fyp #foryou Có Kế chơi game giỏi là một lợi thế hihi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #xuhuong #trend #trending #fyp #foryou 4.7M 1
Một chiếc nhạc tuổi thơ ai cũng đã nghe qua nè hihi #zingspeed #zsm #zingspeedmobile_vng#xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay Một chiếc nhạc tuổi thơ ai cũng đã nghe qua nè hihi #zingspeed #zsm #zingspeedmobile_vng#xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay 320.8K 1
Hệ thống xe đua cực xịn quẩy tung đường đua ZingSpeed Mobile đến đây Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou #tiktokggvn Hệ thống xe đua cực xịn quẩy tung đường đua ZingSpeed Mobile đến đây Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou #tiktokggvn 261.4K 1
Nhìn ngắm bộ sưu tập thời trang của Speed Pass S17 nào Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #trend #xuhuong Nhìn ngắm bộ sưu tập thời trang của Speed Pass S17 nào Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #trend #xuhuong 35.2K 1
Cùng Quýt Nhỏ tung hoành map Say Sưa Quê Nhà nha Racer ơi hihi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou Cùng Quýt Nhỏ tung hoành map Say Sưa Quê Nhà nha Racer ơi hihi #zingspeedmobile_vng #zingspeed #zsm #xuhuong #fyp #foryou 688.4K 1
Đến với Top 2 So Kè Kỷ Lục để xem trình drift đỉnh cao nè Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #xuhuong #trending Đến với Top 2 So Kè Kỷ Lục để xem trình drift đỉnh cao nè Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #tiktokggvn #learnontiktok #xuhuong #trending 31.1K 1
Quýt đã quay trở lại với chiếc trend muộn rồi nè #zingspeedmobile_vng #zingspeed #trend #fyp #giaidieugamer #zsm Quýt đã quay trở lại với chiếc trend muộn rồi nè #zingspeedmobile_vng #zingspeed #trend #fyp #giaidieugamer #zsm 36.6M 1
Nhạc nào đang trend là có Quýt Nhỏ đu trend ngayy #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #foryou #fyp #trending #trend #xuhuong #nhachaymoingay Nhạc nào đang trend là có Quýt Nhỏ đu trend ngayy #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #foryou #fyp #trending #trend #xuhuong #nhachaymoingay 286.7K 1
Xe T thứ hai thì hông xe nào thứ nhất luôn đúng hông Racer ơi #zingspeed #zsm #zingspeedmobile_vng #foryou #fyp #xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay #learnontiktok Xe T thứ hai thì hông xe nào thứ nhất luôn đúng hông Racer ơi #zingspeed #zsm #zingspeedmobile_vng #foryou #fyp #xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay #learnontiktok 164K 1
Đã có ai sở hữu em pet này chưa Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #foryou #fyp #xuhuong #tiktokggvn #nhachaymoingay #trend #trending Đã có ai sở hữu em pet này chưa Racer ơi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #foryou #fyp #xuhuong #tiktokggvn #nhachaymoingay #trend #trending 55.4K 1
Ai nói gì nói mình thích gì thì mình chơi thôi nè hihi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #nhachaymoingay #trending #trend #fyp #foryou #tiktokggvn Ai nói gì nói mình thích gì thì mình chơi thôi nè hihi #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #nhachaymoingay #trending #trend #fyp #foryou #tiktokggvn 38K 1
Chơi game thì chơi nhưng nhớ quan tâm Kế nha Racer ơii #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #fyp #foryou #xuhuong #trend #trending #nhachaymoingay Chơi game thì chơi nhưng nhớ quan tâm Kế nha Racer ơii #zingspeedmobile_vng #zsm #zingspeed #fyp #foryou #xuhuong #trend #trending #nhachaymoingay 65.6K 1
Động đất à?? Không phảii đó là Quýt Nhỏ đang đi lênn #zingspeed #zsm #AMICLEAR #zingspeedmobile_vng #foryou #fyp #xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay #tiktokggvn Động đất à?? Không phảii đó là Quýt Nhỏ đang đi lênn #zingspeed #zsm #AMICLEAR #zingspeedmobile_vng #foryou #fyp #xuhuong #trending #trend #nhachaymoingay #tiktokggvn 34.1K 1

ZingSpeed Mobile VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 28 2022 36.6M 390.7K
October 20 2022 36.6M 390.7K
October 11 2022 37M 394.2K
October 10 2022 36.6M 390.7K
October 7 2022 31.1K 1K
October 1 2022 36.7M 391.9K
September 30 2022 37M 394.1K
September 29 2022 36.8M 393.2K
September 28 2022 36.8M 394.1K
September 27 2022 36.5M 392.3K
September 26 2022 36.4M 392K
September 25 2022 36.3M 391.2K
September 24 2022 36.1M 390.6K
September 23 2022 36M 390.1K
September 22 2022 35.9M 389.1K
September 21 2022 35.9M 389.1K
September 20 2022 35.7M 388.1K
September 19 2022 35.6M 388.6K
September 18 2022 35.6M 388K
September 17 2022 35.4M 386.7K
September 16 2022 40.1M 420.7K
September 15 2022 35.3M 386.5K
September 14 2022 35M 385K
September 13 2022 35M 385.5K
September 12 2022 34.9M 385.1K
September 11 2022 34.6M 383.3K
September 10 2022 34.7M 383.9K
September 9 2022 34.3M 383.1K
September 8 2022 34.3M 382.1K
September 7 2022 34.3M 382.6K
September 6 2022 34M 381.3K
September 5 2022 33.8M 380.2K
September 3 2022 33.4M 377.9K
September 2 2022 33.7M 379.7K
September 1 2022 33.9M 380.7K
August 31 2022 33.8M 380.5K
August 30 2022 33.7M 380.8K
August 29 2022 33.5M 379.2K
August 28 2022 33.2M 377.7K
August 27 2022 33.1M 376.9K
August 26 2022 32.9M 376.3K
August 25 2022 32.9M 376.1K
August 24 2022 32.7M 375.5K
August 23 2022 32.8M 376.4K
August 22 2022 32.6M 374.8K
August 21 2022 32.6M 374.5K
August 20 2022 395.4K 2.6K
August 19 2022 32.3M 373.4K
August 18 2022 32.2M 372.9K
August 17 2022 32M 371.9K
August 16 2022 31.9M 371.8K
August 15 2022 31.8M 371.9K
August 14 2022 31.7M 370.5K
August 13 2022 31.6M 369.8K
August 12 2022 31.4M 369K
August 11 2022 31.3M 368.5K
August 10 2022 36M 401.9K
August 9 2022 36.6M 413.2K
August 8 2022 35.8M 401.2K
August 7 2022 35.7M 400.7K
August 6 2022 35.6M 400.1K
August 5 2022 35.5M 399.6K
August 4 2022 35.4M 399.2K
August 3 2022 35.3M 399.6K
August 2 2022 35.5M 403.1K
August 1 2022 35.1M 397.9K
July 31 2022 35.1M 397.6K
July 30 2022 35M 397.2K
July 29 2022 34.9M 396.9K
July 28 2022 34.8M 396.6K
July 27 2022 34.8M 396.2K
July 26 2022 34.7M 396.6K
July 25 2022 35M 400.2K
July 24 2022 34.9M 398.5K
July 23 2022 34.8M 398K
July 22 2022 34.7M 397.5K
July 21 2022 34.6M 396.9K
July 20 2022 34.5M 396.6K
July 19 2022 34.5M 396.9K
July 18 2022 34.4M 395.6K
July 17 2022 34.3M 395K
July 16 2022 34.2M 394.5K
July 15 2022 34.1M 393.6K
July 14 2022 34M 393.1K
July 13 2022 34.2M 396.4K
July 12 2022 33.9M 392K
July 11 2022 33.8M 391.5K
July 10 2022 33.7M 390.8K
July 9 2022 33.6M 390.1K
July 8 2022 33.5M 389.6K
July 7 2022 33.4M 389.8K
July 6 2022 33.3M 388.5K
July 5 2022 33.2M 387.8K
July 4 2022 33.1M 387K
July 3 2022 33M 386K
July 2 2022 33M 385.9K
July 1 2022 33M 386.9K
June 30 2022 32.8M 384.8K
June 29 2022 32.7M 384K
June 28 2022 32.6M 383.1K
June 27 2022 32.5M 382.5K
June 26 2022 32.4M 381.5K
June 25 2022 32.3M 381.2K
June 24 2022 32.2M 380.5K
June 23 2022 32.1M 379.7K
June 22 2022 29M 354.8K
June 21 2022 29M 354.4K
June 20 2022 31.8M 377.3K
June 19 2022 31.7M 376.8K
June 18 2022 31.7M 376.2K
June 17 2022 31.6M 375.4K
June 16 2022 31.5M 374.5K
June 15 2022 31.4M 373.8K
June 14 2022 31.3M 373.3K
June 13 2022 31.2M 372.4K
June 12 2022 31.1M 371.5K
June 11 2022 30.9M 370.4K
June 10 2022 30.9M 369.8K
June 9 2022 30.8M 369.2K
June 8 2022 30.7M 369K
June 7 2022 30.6M 367.4K
June 6 2022 30.5M 366.7K
June 5 2022 30.4M 365.9K
June 4 2022 30.3M 365.1K
June 3 2022 30.2M 364.2K
June 2 2022 30.1M 363.7K
June 1 2022 30.1M 362.8K
May 31 2022 29.9M 361.8K
May 30 2022 29.9M 361.4K
May 29 2022 29.8M 360.7K
May 28 2022 29.7M 359.9K
May 27 2022 29.6M 359K
May 26 2022 29.5M 358.3K
May 25 2022 29.5M 357.6K
May 24 2022 29.3M 356.5K
May 23 2022 29.2M 355.7K
May 22 2022 29.1M 354.9K
May 21 2022 29M 353.7K
May 20 2022 28.9M 353.4K
May 19 2022 28.8M 351.9K
May 18 2022 28.7M 351.1K
May 17 2022 28.6M 350.4K
May 16 2022 28.7M 352.4K
May 15 2022 28.3M 349K
May 14 2022 28.1M 347.3K
May 13 2022 28M 345.8K
May 12 2022 27.9M 344.7K
May 11 2022 27.7M 343.3K
May 10 2022 28.2M 352.9K
May 9 2022 27.4M 340.2K
May 8 2022 27.2M 338.3K
May 7 2022 27M 336.2K
May 6 2022 26.8M 334.9K
May 5 2022 26.6M 333.1K
May 4 2022 26.5M 331.8K
May 3 2022 26.3M 330.6K
May 2 2022 26.1M 328.8K
May 1 2022 25.8M 327.2K
April 30 2022 25.7M 326K
April 29 2022 26.4M 338.3K
April 28 2022 26.2M 335.6K
April 27 2022 26M 335.2K
April 26 2022 25.9M 333.3K
April 25 2022 25.8M 332.3K
April 24 2022 25.6M 331.2K
April 23 2022 25.5M 329.9K
April 22 2022 24.7M 318.7K
April 21 2022 25.3M 328.6K
April 20 2022 25.2M 327.3K
April 19 2022 25.1M 326.4K
April 18 2022 25M 325.3K
April 17 2022 24.6M 321.2K
April 16 2022 24.4M 319.7K
April 15 2022 24.6M 321.5K
April 14 2022 24.2M 317.3K
April 13 2022 24.3M 318.6K
April 12 2022 23.9M 314.6K
April 11 2022 23.4M 305.9K
April 10 2022 22.9M 300.5K
April 9 2022 23.2M 303.3K
April 8 2022 23.1M 302.1K
April 7 2022 22.9M 300.5K
April 6 2022 22.6M 297.3K

Ad Schedule

 • 04-05
  04-05-2022
 • 04-06
  04-06-2022
 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022

Is ZingSpeed Mobile VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated ZingSpeed Mobile VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once